A csudaszarvas

April 17, 2019

P. Ábrahám Erno - A csudaszarvas

Letölteni A csudaszarvas könyv ingyen pdf, epub, mobi, rtf és fb2

“EZ A KÖNYV költői alakban valódi történetet állít az olvasó elé; a költészeti elem csak arra szolgál, hogy a történések valódi jelentősége kidomborodjék és lelkünkbe hatoljon. Azért ki is marad az elbeszélő részből mindaz, a mi ebből a szempontból nem lényeges, sőt esetleg zavaró. A nemzeti fejlődés mint egész és a királyságnak szerepe abban, hogy ilyen egésszé, ilyen egységgé váljon: ezt akarta szerző plasztikával és színgazdagsággal olvasói elé állítani.Amennyire megítélni tudom, a történeti hűség ellen soha sem vétett, sőt gondosan alkalmazkodott a tudományos kutatás eredményeihez; de nagyobb súlyt fektetett azoknak a belső erőknek kiéreztetésére, melyek az eseményeket előidézték és irányították, mint az eseményekre magukra.Hogy pedig azt az egész nagyszerű fejlődési folyamatot, amelyet a szó igaz értelmében nemzetünk történetének nevezhetünk, egy ifjúval szemlélteti akit az mindenkinél jobban érdekelhet, az a műnek egészen különleges jelleget kölcsönöz. Az az ifjú így önkénytelenül is közelebb jut az olvasmány tárgyához; érzi, a mint hogy éreznie kell, hogy valamikor, talán nem is oly nagyon távoli időben, hivatva lesz ennek a történelemnek élő folytatására erős befolyást gyakorolni, a miért is át kell értenie, nem csak ismernie, de nem is csak átértenie, hanem főleg átéreznie a nemzet lelkében működő rugókat. Meg kell tanulnia, úgy hogy az öntudatának második természetévé váljon, hogy a királyság intézménye csak a nemzettel való összeforrottságban lehet tényező a nemzeti történet kialakításában; mert, a mit a Szent Korona tana közjogilag felülmúlhatatlan nagyszerűséggel megformulázott: a királyi hatalom és a nemzeti jogállomány elválaszthatatlan szervi egységét, azt történetünk minden lapja, jóban-rosszban, mint élő valóságot hirdeti; jóban, a mikor a szerint - rosszban, a mikor ellene cselekedtekTalálja meg tehát ez a könyv az utat olvasóinak, főleg pedig ,,egy” olvasójának, értelméhez, szívéhez; az eredmény csak jó lehet. Ezért adom neki kész örömmel ezt a néhány szót útlevélül. Budapest, 1925 november havában.APPONYI ALBERT.”

A csudaszarvas

Könyv adatok
Cím: A csudaszarvas

Szerző: P. Ábrahám Erno

Kiadó: Hermész Média Kft.

Megjelenés: 2015. december 01.
ISBN: 9786155605116

Olvasni online A csudaszarvas könyv ingyen

comments powered by Disqus