A háromszínű kandúr - Válogatott elbeszélések

April 17, 2019

JÓKAI MÓR - A háromszínű kandúr - Válogatott elbeszélések

Letölteni A háromszínű kandúr - Válogatott elbeszélések könyv ingyen pdf, epub, mobi, rtf és fb2

“,,Odahaza a Nagy-cegléd utcai házánál ellenben egy egész légió macskáttartott. Azok között voltak fehér-fekete, vörös-fekete és fehér-vöröspéldányok, azután meg fehér-fekete-vörös egyéniségek. Tiszta fehér,fekete, cirmos és ordas nem tűretett meg közöttük. A két színbenszerénykedők mindannyian a finemhez tartoztak, a három színbenpompázók ellenben mind a gyengédebb nemhez. Ott is megtartjáka divatot. Ezekkel a hízelkedő, alattomos, könnyűerkölcsű lényekkelvolt tele a nemzetes úrnál minden szoba, ott törleszkedtek a pamlagon,ott doromboltak a kályha-padkán, ott nyervákoltak a hiúban, ottdivatlankodtak a folyosón; a pinceablakból macskafej nézett ki, a kertfáin macska koptatta a körmeit, s holdvilágos éjszaka olyan virtuózéneklést míveltek, hogy azzal az egész utca minden komondorát ellentmondócsaholásra ingerelték. Hanem ebben is szisztéma volt, tudományosalapon épült szisztéma.Kezébe akadt egyszer egy angol hírlap, az Irish Advertiser, melynekMiscellany rovatában ezt a figyelemreméltó közleményt olvasta: Az angoltársadalom legelőkelőbb tag jaiból alakult Zoological Paradoxiestársaság százezer fontsterling díjat tűzött ki annak a meg jutalmazására,aki egy háromszínű kandúrt képes előállítani.Egymillió forint!Egy macskáért! Nem! Egy lehetetlenségért. Egy természetrajzi paradoxonért.Nem nyerheti azt el senki…“”

A háromszínű kandúr - Válogatott elbeszélések

Könyv adatok
Cím: A háromszínű kandúr - Válogatott elbeszélések

Szerző: JÓKAI MÓR

Kiadó: Fapadoskönyv

Megjelenés: 2015. február 23.
ISBN: 9789633773178

Olvasni online A háromszínű kandúr - Válogatott elbeszélések könyv ingyen

Ásvai Jókay Móric, közismertebb nevén Jókai Mór (Komárom, 1825. február 18. – Budapest, Erzsébetváros, 1904. május 5.)

A márciusi ifjak egyike, regényíró, a „nagy magyar mesemondó”, országgyűlési képviselő, főrendiházi tag, a Magyar Tudományos Akadémia igazgató-tanácsának tagja, a Szent István-rend lovagja, a Kisfaludy Társaság tagja, 1876-től 1903-ig a Petőfi Társaság elnöke, a Dugonics Társaság tiszteletbeli tagja.

Jókai Mór (1825–1904) református középnemesi családban született Komáromban. Az anyakönyvezéskor a Jókay Móric nevet jegyezték be, de 1848-ban demokratikus érzésű lévén az y-t i-re változtatta, hogy nemesi származása ne kapjon hangsúlyt. Ekkoriban kezdte el használni hivatalos írásokban és művei aláírásakor a rövidebb Mór utónevet is.

Iskoláit Pozsonyban (ahová az akkor szokásos módon cseregyerekként, német nyelvtanulás céljából küldték el), Pápán és Kecskeméten végezte. A pápai református kollégiumban ismerte meg Petőfi Sándort és annak unokatestvérét, Orlai Petrich Somát (a későbbi festőművészt); velük együtt vett részt az iskola önképzőkörének munkájában.Kecskeméten 1842–44 között jogot tanult. Két gyakorlati év után, mint oly sok köznemesi származású magyar irodalmár, ő is ügyvédi oklevelet szerzett. Sose volt szüksége arra, hogy hivatalt vállaljon, 1846-tól haláláig meg tudott élni írásművészetéből.

A rá következő évben Jókait nevezték ki a vezető, Életképek című irodalmi folyóirat szerkesztőjének. 1848. Augusztus 29.-én vette feleségül a nagy drámai színésznőt, Laborfalvy Benke Rózát.

Az 1848-as forradalom kitörésekor a fiatal szerkesztő lelkesen felvállalta a nemzet ügyét, melyért mind tollal, mind fegyverrel is harcolt. 1849 augusztusában jelen volt a világosi fegyverletételnél is. Az elkövetkezedő 14 évet Jókai, politikai gyanúsítottként élte, de talán ez volt életének legdicsőbb korszaka, mivel a tiltott és megalázott magyar nyelv rehabilitációjának szentelte magát, megalkotva nem kevesebb, mint 30 nagyszerű romantikus művet, számtalan mesekötetet, esszéket, és kritikákat. Ezen időszak alatt születtek olyan remekművek, mint az Erdély aranykora, ennek folytatása a Török világ Magyarországon, az Egy magyar nábob, majd a folytatása: Kárpáthy Zoltán, Janicsárok végnapjai, illetve a Szomorú napok.

1867-ben az osztrák-magyar kiegyezésénél a magyar alkotmány újbóli létrehozásánál Jókai aktívan kivette részét a politikából. Mint a Tisza kormány állandó támogatója, nemcsak a parlamentben, ahol 20 éven keresztül képviselte magát, de mint a kormányszervezet szerkesztője is hatékonyan tevékenykedett. Bár ő maga sosem lépett hivatalba, gyakran segítette ki a kormányt a nehéz helyzetekből.

1886. November 20.-án halt meg első felesége. 1897-ben a király nevezte ki a felsőház tagjának. 1899-ben országos botrányt kavaró házasságra lépett Nagy Bella 20 éves színésznővel. Jókai Mór 1904. Május 5.-én halt meg, és első felesége mellé, a Kerepesi úti temetőbe temették el.

comments powered by Disqus