A históriai tarokkparti

April 17, 2019

JÓKAI MÓR - A históriai tarokkparti

Letölteni A históriai tarokkparti könyv ingyen pdf, epub, mobi, rtf és fb2

“A kötet különböző időben keletkezett, más-más tárgyú írásokat tartalmaz,melyekben a hiteles korrajz és a szubjektív emlékezés műfaji elemeikeverednek.Az írások főbb témakörei a reformkori színházi élet, a sajtó és a cenzúra,a forradalom és a szabadságharc emberi adalékai, visszaemlékezések, találkozásokírókkal, festőkkel, politikusokkal.,,A karácsonyi műkirakatokban látható Ferraris képe, igen szépen sikerültheliogravürben visszaadva, melyet a Sváb Károly birtokában levőeredeti olajfestmény után ,,A históriai tarokkparti”-nak neveznek.Nem azért nevezik pedig históriai tarokkpartinak, mintha az együttjátszóks a nekik asszisztáló ,,bíbicek” itt csinálnák ennél az asztalnál a világtörténetet;hanem azért, hogy ennek a tarokkpartinak históriája van.Ez a tarokkasztal három miniszterelnököt látott bukni (sőt segített buktatni),a negyedik (Wekerle) csak úgy menekült meg, hogy nem tud tarokkozni.- Nagy hiba egy olyan szép talentumú embernél!Úgy hiszem, hogy modern társaságban egészen fölösleges fáradság arrólértekezni, hogy a tarokkozás milyen nevezetes tudomány, több, minttudomány - művészet! Sőt, mondhatám: diplomácia - az is az hautefinance-szal összekötve.Itt a szerencse magában nem segít, az ember a legjobb kártyákkal bukikmeg, s nagyon rosszakkal diadalmaskodik. Ilyenkor azt mondják:ángol ész…“”

A históriai tarokkparti

Könyv adatok
Cím: A históriai tarokkparti

Szerző: JÓKAI MÓR

Kiadó: Fapadoskönyv

Megjelenés: 2015. február 23.
ISBN: 9789633773208

Olvasni online A históriai tarokkparti könyv ingyen

Ásvai Jókay Móric, közismertebb nevén Jókai Mór (Komárom, 1825. február 18. – Budapest, Erzsébetváros, 1904. május 5.)

A márciusi ifjak egyike, regényíró, a „nagy magyar mesemondó”, országgyűlési képviselő, főrendiházi tag, a Magyar Tudományos Akadémia igazgató-tanácsának tagja, a Szent István-rend lovagja, a Kisfaludy Társaság tagja, 1876-től 1903-ig a Petőfi Társaság elnöke, a Dugonics Társaság tiszteletbeli tagja.

Jókai Mór (1825–1904) református középnemesi családban született Komáromban. Az anyakönyvezéskor a Jókay Móric nevet jegyezték be, de 1848-ban demokratikus érzésű lévén az y-t i-re változtatta, hogy nemesi származása ne kapjon hangsúlyt. Ekkoriban kezdte el használni hivatalos írásokban és művei aláírásakor a rövidebb Mór utónevet is.

Iskoláit Pozsonyban (ahová az akkor szokásos módon cseregyerekként, német nyelvtanulás céljából küldték el), Pápán és Kecskeméten végezte. A pápai református kollégiumban ismerte meg Petőfi Sándort és annak unokatestvérét, Orlai Petrich Somát (a későbbi festőművészt); velük együtt vett részt az iskola önképzőkörének munkájában.Kecskeméten 1842–44 között jogot tanult. Két gyakorlati év után, mint oly sok köznemesi származású magyar irodalmár, ő is ügyvédi oklevelet szerzett. Sose volt szüksége arra, hogy hivatalt vállaljon, 1846-tól haláláig meg tudott élni írásművészetéből.

A rá következő évben Jókait nevezték ki a vezető, Életképek című irodalmi folyóirat szerkesztőjének. 1848. Augusztus 29.-én vette feleségül a nagy drámai színésznőt, Laborfalvy Benke Rózát.

Az 1848-as forradalom kitörésekor a fiatal szerkesztő lelkesen felvállalta a nemzet ügyét, melyért mind tollal, mind fegyverrel is harcolt. 1849 augusztusában jelen volt a világosi fegyverletételnél is. Az elkövetkezedő 14 évet Jókai, politikai gyanúsítottként élte, de talán ez volt életének legdicsőbb korszaka, mivel a tiltott és megalázott magyar nyelv rehabilitációjának szentelte magát, megalkotva nem kevesebb, mint 30 nagyszerű romantikus művet, számtalan mesekötetet, esszéket, és kritikákat. Ezen időszak alatt születtek olyan remekművek, mint az Erdély aranykora, ennek folytatása a Török világ Magyarországon, az Egy magyar nábob, majd a folytatása: Kárpáthy Zoltán, Janicsárok végnapjai, illetve a Szomorú napok.

1867-ben az osztrák-magyar kiegyezésénél a magyar alkotmány újbóli létrehozásánál Jókai aktívan kivette részét a politikából. Mint a Tisza kormány állandó támogatója, nemcsak a parlamentben, ahol 20 éven keresztül képviselte magát, de mint a kormányszervezet szerkesztője is hatékonyan tevékenykedett. Bár ő maga sosem lépett hivatalba, gyakran segítette ki a kormányt a nehéz helyzetekből.

1886. November 20.-án halt meg első felesége. 1897-ben a király nevezte ki a felsőház tagjának. 1899-ben országos botrányt kavaró házasságra lépett Nagy Bella 20 éves színésznővel. Jókai Mór 1904. Május 5.-én halt meg, és első felesége mellé, a Kerepesi úti temetőbe temették el.

comments powered by Disqus