A GONDOLAT EREJÉVEL - RENDHAGYÓ ÖNÉLETRAJZ -

April 17, 2019

Kornai János - A GONDOLAT EREJÉVEL - RENDHAGYÓ ÖNÉLETRAJZ -

Letölteni A GONDOLAT EREJÉVEL - RENDHAGYÓ ÖNÉLETRAJZ - könyv ingyen pdf, epub, mobi, rtf és fb2

Kornai János közgazdász kutatót leginkább A hiány és az Indulatos röpirat szerzőjeként tartják számon. Önéletrajza ugyanakkor nem csupán a közgazdászok, hanem szélesebb olvasóközönség számára íródott. Beszámol arról a nagy szellemi utazásról, amelyen ifjúságának eszméitől, tévutakon át, eljutott későbbi gondolatrendszeréhez, a szocialista rendszer átfogó bírálatához és a posztszocialista fejlődés problémáinak elemzéséhez.

A könyv sok érdekes epizódot ír le: hogyan választották akadémikussá Magyarországon, hogyan történik egy professzor kiválasztása a Harvard Egyetemen, mit jelentettek róla a titkosrendőrség besúgói, stb. Az alcím jelzi, hogy “rendhagyó” önéletrajzzal van dolgunk, mivel az írás egyéni módon ötvözi a memoár és az esszé műfaját. A szerző élete egy-egy eseményének leírásához hozzáfűzi mai gondolatait: leírja művei keletkezésének történetét és akkori visszhangját, s ehhez hozzáteszi, milyennek látja munkáit mai szemmel.

“A jövendő kutatói számára pótolhatatlanul fontos forrást szolgáltatnak majd a különböző tanúvallomások, amelyekben a korszakot átélő emberek őszintén vallanak életükről és tapasztalataikról. Mások is már elvégezték a tanúságtételt; ezennel tanúnak jelentkezem én is az önéletrajzommal. Tulajdonképpen a tudományos igénnyel írott korábbi munkáimat is tanúvallomásnak szántam, letűnő korszakokról adott híradásnak. Azokban minél teljesebb objektivitásra törekedtem. Most elkészültem ezek szubjektív kiegészítésével. Ami A hiányból és A szocialista rendszerből kimaradt, mert túlságosan személyes jellegű volt, vagy valami gátolt a véleményem teljesebb kimondásában, azt most igyekeztem belefoglalni ebbe az írásba. Az életrajz műfaja lehetővé teszi számomra, hogy jó néhány kérdésben - köztük etikai, politikai vagy tudományos ügyekben - kifejtsem személyes krédómat.”
Kornai János

A GONDOLAT EREJÉVEL - RENDHAGYÓ ÖNÉLETRAJZ -

Könyv adatok
Cím: A GONDOLAT EREJÉVEL - RENDHAGYÓ ÖNÉLETRAJZ -

Szerző: Kornai János

Kiadó: Osiris Kiadó

Oldalszám: 480 oldal
Megjelenés: 2005. január 01.
ISBN: 9633897386

Olvasni online A GONDOLAT EREJÉVEL - RENDHAGYÓ ÖNÉLETRAJZ - könyv ingyen

comments powered by Disqus